Trigeer là gì ? có lẽ không có gì xa lạ đối với những bạn trẻ những bạn biết về công nghệ thông tin hay những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau Trigger mang ý nghĩa và những tác dụng khác nhau. Hãy Để Sanforex24h cho bạn biết thêm  về Trigeer.

Trigger trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Trigger trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Trigger là một công đoạn hẹn giờ thực thi trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, là một mã thủ tục để được thực hiện tự động để đáp ứng các sự kiện nhất định ở trên 1 bảng khung nhìn cụ thể trong cơ sở dữ liệu. kích hoạt chủ yếu được sử dụng để duy trì tính toàn vẹn của thông tin trên cơ sở dữ liệu.

Được chạy từ Server( máy chủ) không cần chờ phía Client( máy khách- máy con, máy trạm) gọi hoặc là xảy ra ở phía sau server sau khi có các envent ( sự kiện) insert, delete, update, … So với Stored Procedure thì Trigger hoàn toàn không có bất kì tham số nào, cho nên khi đó chúng ta không có tham số.

Và ta không thể gọi thực hiện trực tiếp Trigger bằng lệnh EXECUTE như Store Procedure hay bất kì lệnh nào khác. Trigger chỉ có thể chạy một cách tự động, được lưu trữ trong DB Server và thường hay được dung để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

trigger la gi

Công Dụng Trigger

Trigger được sử dụng để kiểm tra sự liên kết, gắn kết với nhau nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Thực hiện một trong ba câu lệnh: insert, update, delete dữ liệu trong bảng có chứ trigger, trigger không phải là tham số, nó là tập hợp câu lệnh để thực hiện một việc gì đó.

Cách tạo ra một Trigger bằng câu lệnh: Create Trigger

CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event
ON table_name
FOR EACH ROW
BEGIN

END;

Câu lệnh này sẽ tạo ra một Trigger mới, trong đó:

  • Trigger time: là thời gian kích hoạt công việc thường gắn với lệnh Before hoặc After. Dùng Before nếu muốn xử lý hành động trước đó khi thay đổi dữ liệu trên bẳng hoặc dung After nếu cần xử lý hàng động sau đó khi đã thay đổi tên bảng xong.
  • Trigger Envent: có thể là insert, update, delete
    On: trình kích hoạt phải được liên kết cụ thể với một bảng và sử dụng từ khóa ON để xác định nó.
    Các câu lệnh ở trong SQL cần phải được đặt giữa từ khóa BEGIN và END.

Về ưu nhược điểm khi sử dụng Trigger:

Ưu điểm: Việc sử dụng Trigger để kiểm tra được tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu, kiểm soát toàn bộ những thay đổi dữ liệu có trong bảng tức là bảng kia sẽ tự động thay đổi vì có trigger.

Thay thế việc thực hiện hẹn giờ làm một công việc nào đó, vì trong câu lệnh này có begin và end, quy định thời gian bắt đầu và kết thúc trong câu lệnh. Có thể dung trigger để bắt lỗi được các lỗi về logic ở mức cơ sở dữ liệu, tuy nhiên đây chỉ là việc kiểm tra tính logic một phần thôi, không thể thay thế tất cả các công việc này.

Bên cạnh ưu điểm thì Trigger còn có những nhược điểm như: hoạt động Trigger là họa động ngầm dưới tầng dữ liệu nó không thể hiện giao diện nên chúng ta không thể thấy điều gì xảy ra ở giao diện; Trigger nó update thông tin lên bảng dữ liệu, làm bảng dữ liệu tăng lên, hệ thống chạy chậm lại rất nhiều;

Trigger chỉ là một phần mở rộng của việc kiểm tra các tính hợp lệ của cơ sở dữ liệu chứ nó không thể thay thế được hoàn toàn các công việc này.

 

Chúng ta nên sử dụng Trigger để kiểm tra tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu, Trigger có thể bắt lỗi ở mức cơ sở dữ liệu, có thể dụng Trigger để thay thế việc thực hiện những công việc theo giờ lịch, Trigger rất hiệu quả khi sử dụng để kiểm soát những thay đổi của cơ sở dữ liệu trong bảng.

Trên đây là những vài trò cũng như ý nghĩa của Trigger trong SQL, ngoài SQL thì Trigger còn được sử dụng trong một số lĩnh vực khác như:

Trigger trong kỹ thuật PowerPoint. Trong PowerPoint nó điều khiển hoạt động của các hiệu ứng. ví dụ như, dạy màu cho các bé, tất cả đã lập sẵn, với mỗi câu hỏi sẽ có chọn đáp án, ví dụ như bé hãy chọn màu đỏ, kích chuột vào đáp án màu đỏ màu đỏ hiện ra, câu hỏi cùng đáp án khác sẽ biến mất đó gọi là Trigger

Trigger trong máy ảnh: là công cụ để giúp các nhiếp ảnh gia có bức ảnh đẹp nhất, điều khiển đèn chụp ảnh. Điều chỉnh linh hoạt, nhiều góc độ khác nhau, ánh sang hài hòa tốt, giúp bắt trọn mọi góc nhìn, cho ra những bức ảnh đẹp.

Như vậy Trigger có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực liên quan, tùy vào người quan tâm tới lĩnh vực nào thì sẽ sử dụng Trigger có những ý nghĩa và tác dụng khác nhau.